Otázka grafiky domovenky 10.zboru sa počas priebehu rokov v zbore otvorila niekoľko krát. Vždy sprevádzaná chuťou vytvoriť zboru prívlastok, alebo meno. Ale nikdy sa to nikam neposunulo, pretože to boli iba frfľajúce výplody, ktorých motivácia rýchlo opadla.

Keď sme však v decembri roku 2017 sedeli s rovermi na chate a diskutovali, plánovali, boli spolu, bavili sme sa o oddieloch a pod, napadlo zúčastnených, že by bolo super, keby názvy oddielov boli v jednej „téme“. Zhodli sa na nasledovných názvoch:
1. oddiel vĺčat a včielok Deti Severu
1. oddiel skautov Muži Severu
2. oddiel skautiek Ženy Severu
1. oddiel roverov Strážcovia Severu

Potom sa debata zvrhla na to, aké by bolo super, keby sme oddielov spravili vlajky/zástavy a zavesili ich v klubke v chodbe vedľa seba. V základnej tematike, ale s nejakými špecifikami pre každý oddiel…
A potom niekto vyhŕkol, žeby azda bolo fajn tomu prispôsobiť domovenku.

Začalo to rovnako, ako mnoho krát predtým, no tentoraz bola zmena v tom, že prišli konkrétne návrhy sprevádzané konštruktívnou debatou.

Pravdou je, že náš zbor dlhodobo združuje ľudí nie len z Trstenej, ale aj širšieho okolia, čo bol jeden z hlavných argumentov zmeny, aby sa naši členovia vedeli viac stotožniť so symbolikou, ktorú používame. A okrem toho si zbor k štvrť storočiu fungovania zaslúži veľký darček (ževraj). Zhodli sme sa ale, že názov zboru ostane nedotknutý a rovnako aj jeho farby, ktoré vyplývajú z farieb mesta Trstená, lebo predsa, naša základňa ostáva tu.

Nasledoval kreatívny proces, vďaka ktorému sme vypracovali požiadavky pre našu novú domovenku, ktoré skrývajú jej symboliku:
– domovenka by mala obsahovať severku, ktorá prezentuje, že kráčame správnou cestou a nemáme strach stratiť sa, lebo vďaka nej sa vieme nájsť. (Vďaka severke viete určiť sever 🙂 )
– domovenka by mala obsahovať siluetu Babej hory, ako znak severného Slovenska, z ktorého pochádzame
– domovenka bude obsahovať skautskú ľaliu, pretože skauting je to, čo nás spája, naša rodina / komunita
– domovenka bude obsahovať rok založenia skautingu v Trstenej, pre väčšiu informovanosť a uvedomenie si kontinuity

A slovo sa stretlo so slovom, krivka s krivkou, nitka s nitkou…a my vám s hrdosťou môžeme predstaviť našú novú domovenku!

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *