Toto leto nás náš zbor vyslal na výpravu do Slovinska. Zobralo sa nás celkom 8 členov a naša cesta sa začala v Trstenej na vlakovej stanici. Cesta bola náročná pretože sme cestovali hromadnou dopravou a s menšími zastávkami, no to pre nás bola hračka, pretože, čo by skaut nezvládol?

Prvá zastávka bola v Bratislave kde sme aj prespali u Petržalských skautov. Hneď ráno sme vyrazili na autobusovú stanicu v Bratislave, kde nás už čakal autobus do Grazu (mestečko v Rakúsku), kde sme strávili celých 8 hodín. To nám umožnilo viac spoznať toto mesto. A potom už len cesta do Mariboru, z ktorého nás už zobrali autom na miesto konania. Keďže toto miesto bolo vysoko v horách išli sme veľmi dlhú ale zábavnú cestu. Prišli sme neskoro večer ale živý a zdravý. Program sa začínal na druhý deň kde sme sa hneď všetci spoznali pomocou zoznamovacích hier. Spoznali sme skautov zo Slovinska, Chorvátska, Srbska a Rumunska, do kopy s nami-5 krajín.

Lokalita, v ktorej sme sa nachádzali vyzerala skôr ako náš klasický tábor, pretože sme bývali v stanoch a jediné pevné prístrešie bola kuchyňa s jedálňou a kúpeľňa.

Celý týždeň sme mali program ktorý bol veľmi pestrý, zameriavali sme sa hlavne na spojenie ekológie a technológie ako tieto dve veci spojiť do kopy, no zároveň sme spoznali nových priateľov z iných krajín a taktiež ich jazyk. Názov tohto projektu bol EkoTech a v aktivitách sme v skupinkách vytvárali videá na rôzne problémové témy internetu alebo sme využívali mobily na to aby sme sa vedeli zorientovať v prírode prostredníctvom rôznych aplikácií.

Jeden z dní bol zameraný aj na to, aby každý predstavil svoju krajinu prostredníctvom jedla ktoré sme mali priniesť alebo národného tanca či spevu alebo prostredníctvom prezentácie. Veľmi sme sa pri tom zabavili a bolo zábavné sledovať a tancovať tance z iných krajín. Taktiež sme mali aj oddychové dni kedy strašne pršalo a len sme sa hrali spoločenské hry alebo teplé večery ktoré sme trávili s gitarou a pri ohni.

Každý sme si odniesli z tejto výpravy niečo svoje či už priateľov, nové skúsenosti alebo lepšie technologické schopnosti, no vrátili sme sa v dobrej nálade a v nadšení kedy opäť zakúsime dobrodružstvo v novej krajine. 

Pajkovačka