Skauting dáva ľuďom zmysel života i to, čo inde nenachádzajú

Takmer 100 % skautov by jednoznačne odporučili skauting aj iným. Ďalších 85 % si myslí, že skauting pomáha ľuďom stať sa lepším – zlepšovať sa a rovnaký počet potvrdil, že ich skauting zmenil k lepšiemu.
Vyplýva to z prieskumu medzi 101 členmi Slovenského skautingu vo veku 6 – 15 rokov. Prieskum uskutočnila v marci a apríli 2006 študentka Katolíckej univerzity v Ružomberku Monika Kasanová.

Čo dáva skauting deťom

Niektoré z opýtaných detí skautuje jeden, niektoré až osem rokov. Za ten čas si v skautingu alebo vďaka skautingu našli priateľov, dokážu si pomôcť v rôznych situáciách, naučili sa nové veci, vedia komunikovať, sú otvorenejší, sebevadomejší, samostatnejší, lepšie vychádzajú s ľuďmi a naučili sa rešpektovať názory iných…
Odpovede detí potvrdili, že skauting vedie k aktívnemu životu, zdravému životnému štýlu bez potreby brať drogy a zodpovednému správaniu sa k sebe i k svojmu okoliu. Program a aktivity sú podľa niektorých detí natoľko atraktívne, že im dávajú prednosť pred počítačom a nebyť skautingu, asi by nemali inú alternatívu ako sedieť doma a pasívne tráviť svoj voľný čas. Skauting dáva mnohým zmysel života, pomohol im nájsť a dal im priestor robiť to, čo ich baví.

Skauting učí životné zručnosti

Od ľudí sa vyžadujú v zamestnaní aj bežnom živote schopnosti, ktoré sa väčšinou v škole naučiť nedajú. Je tento človek pracovitý a spoľahlivý? Dokáže podávať výkony pod tlakom a riešiť problémy? Je zodpovedný a dotiahne svoje úlohy do konca? Je cieľavedomý a vie sa samostatne rozhodovať? Dokáže vhodne prezentovať našu firmu? Aké sú jeho organizačné schopnosti, viedol už niekedy skupinu ľudí? Skauting v svojom výchovnom programe učí a rozvíja tieto zručnosti.

Skauting vytvára hodnoty

Skauting pomáha vytvárať si vlastný hodnotový rebríček. Vychováva vnútorne slobodných ľudí, ktorí dokážu kráčať za svojimi cieľmi a majú vlastné názory, presvedčenie.
Skauting svojimi princípmi pomáha nájsť v živote hlbší zmysel vecí a vzťahov. Podporuje duchovné hľadanie a upevňovanie vlastnej viery človeka, no bez fanatického potláčania druhých vyznaní.

Skauting zlepšuje kvalitu života

Skauting ponúka skupinu priateľov, učí a vychováva k dobrým vzťahom s rodinou, byť užitočným, robiť veci, ktoré nás vnútorne napĺňajú, ísť za svojim cieľom, dosahovať výsledky a získavať uznanie a ocenenie od svojho okolia.

Skutočných priateľov
Sme partia mladých so spoločnými záujmami. Ceníme si skutočné priateľstvo, navzájom si pomáhame, spolupracujeme, rešpektujeme sa a uznávame jeden druhého. Vieme, že sa na seba môžeme vždy spoľahnúť. Mnohí už teraz dospelí skauti sú najlepšími priateľmi, ktorými sa stali v detstve.
 
 Hlboké zážitky
Akcie, hry, súťaže a dobrodružstvá, ktoré si doteraz možno nezažil. Budeš sa nimi môcť pochváliť pred svojimi spolužiakmi a ešte dlho budeš hrdý, že si ich absolvoval. Jednoducho viac, ako ti ponúka bežný život po škole len s televízorom alebo nudou na ulici.
Možnosť vyniknúť a uznanie
V skautingu máš možnosť spoznávať samého seba, pracovať sa sebe, získať vôľu prekonávať svoje slabé miesta a postarať sa o seba a svoje potreby. Skautingu ti dáva šancu prejaviť sa v čom si dobrý a zlepšovať sa s pomocou tvojich starších priateľov.
 
 Slobodu
Dospelí ľudia v skautingu nie sú ani vojenskými dôstojníkmi ani učiteľmi. Sú to priatelia mladých ľudí, ktorí poznajú ich záujmy aj problémy, majú pre nich pochopenie a maximálne ich podporujú. Skauting je priestor pre tvoj slobodný rozvoj.
Život v prírode
V lete tábory, na jeseň netradičné športy, v zime lyžovačky, na jar vodácke splavy a medzitým výpravy do hôr, na chaty alebo len tak pod širák. Tak vyzerá rok nejedného skautského oddielu.
 
 Príťažlivý a moderný program
Skauting ponúka ľuďom bez rozdielu veku netradičné športy či účasť na outdoorových aktivitách, ako sú horolezecké expedície, bicyklové výpravy, splavy, speleológia a tábory vo voľnej prírode. No dáva priestor aj na plné využívanie moderných technológií – počítačov, internetu, tvorbu webstránok či prezentácií, hranie divadla, učenie sa hre na hudobný nástroj, cestovanie do zahraničia… Každý bez rozdielu si v skautingu nájde to, čo potrebuje a čo ho zaujíma.