Stať sa členom Slovenského skautingu je jednoduché: vítame každé dieťa od 6-7 rokov až po dospelých (vek nerozhoduje), ktorí sa chcú zapojiť do skautského života a pomôcť pri vedení detí či organizačných úlohách.
Príďte aj s vašim dieťaťom do našej klubovne, kde Vám osobne poskytneme základné informácie o fungovaní skautingu, ako to v skautingu chodí a poprípade zodpovieme na ďalšie otázky. Termín si prosím dohodnite mailom, alebo telefonicky vopred.

Potom stačí už len vyplniť prihlášku, zaplatiť registračný poplatok (jeho súčasťou je aj základné poistenie) a môžete si začať naplno vychutnávať skautský svet…
Kontakt na nás:
Slovenský skauting, 10. zbor Trstená
Kontaktná osoba: Lucia Parcová Šálková, štatutárny zástupca zboru
Adresa: Partizánov 492/2, Trstená
Telefón: 0902 213 058
E-mail: info@desiatka.sk