Chcem byť skaut

Stať sa členom Slovenského skautingu je jednoduché: vítame každé dieťa od 6-7 rokov až po dospelých (vek nerozhoduje), ktorí sa chcú zapojiť do skautského života a pomôcť pri vedení detí či organizačných úlohách.
Ozvi sa nám emailom, alebo telefonicky a my sa s tebou dohodneme na ďalšom postupe.

Kontakt na nás:
Slovenský skauting, 10. zbor Trstená
Kontaktná osoba: Lucia Parcová Šálková, štatutárny zástupca zboru
Adresa: Partizánov 492/2, Trstená
Telefón: 0902 213 058
E-mail: info@desiatka.sk