Ako sa stať skautom?

Stať sa členom Slovenského skautingu je jednoduché: vítame každé dieťa od 4-5 rokov až po dospelých (vek nerozhoduje), ktorí sa chcú zapojiť do skautského života , zažiť veľké dobrodružstvo, pomôcť pri vedení detí či organizačných úlohách.


Ozvi sa nám emailom, alebo telefonicky a my sa s tebou dohodneme na ďalšom postupe.

Kontakt na nás:

Slovenský skauting, 10. zbor Trstená
Kontaktná osoba: Lucia Parcová Šálková, štatutárny zástupca zboru
Adresa: Partizánov 492/2, Trstená
Telefón: 0902 213 058
E-mail: info@desiatka.sk