Kontakt

sídlo:
10. zbor Slovenského skautingu Trstená
Nábrežie Ľ. Štúra 593/3
Trstená 02801

adresa klubovne::
10. zbor Slovenského skautingu Trstená
ulica Železničiarov 1746
Trstená 02801

email: info@desiatka.sk

Zborová vodkyňa: Veronika Živčicová
Email: zivcicovaveronika13@gmail.com
Tel. č.: +421 915 467 620