Po dvoch rokoch prerušovanej činosti sme sa rozhodli pre aktívnejšie leto plné skautských aktivít! Všetky informácie samozrejme nájdeš na našich sociálnych sieťach postupne, ale! Aby si si mohol/mohla dopredu zaznačiť všetky potrebné dátumy, prinášame túto tabuľku plnú letný aktivít.

Tabuľka sa priebežne dopĺňa, tak ju sleduj! (Rovnako sa oplatí sledovať sociálne siete nášho skautského zboru)

DátumČasNázov akciePre koho
13. 07.17:00Herný večerVerejnosť
20. 07.17:00Herný večerVerejnosť
23. 07.09:00Pracovný workshop
27. 07.17:00Herný večerVerejnosť
03. 08.17:00Herný večerVerejnosť
04. 08.18:00Predtáborové strenutie
05. – 07. 08.Puťák
10. 08.17:00Herný večerVerejnosť
12. – 26. 08.Letný stanový táborČlenovia zboru

Letné aktivity sa organizujú s podporou Európskeho zboru solidarity a Participatívneho rozpočtu mesta Trstená.